Home Page


Alletijden.nl bevat artikelen over geschiedenis, actualiteit, toekomst. Over alle tijden dus: van de achterliggende tot de nog komende tijd. Onderwerpen zijn, bijvoorbeeld, de mens en zijn innerlijke en uiterlijke omstandigheden, op allerlei terreinen: sport, politiek, geld en beesten, misdaad, filosofie, enzovoorts. 

Alletijden.nl levert de lezer/bezoeker graag aanknopingspunten, gedachtenvoer, voorzetjes, hoe het je wilt noemen. Niet in de eerste plaats via uitgebreide verhandelingen. Nee, de opzet is vaak columnachtig. En de benadering van de onderwerpen is zeker niet altijd voor de hand liggend. 

Alletijden.nl is niet zozeer diepgravend maar liever 'voorgravend.' De lezer die iets interessants leest en daarover niet voldoende te weten komt, zoekt zelf verder door. Op het grote, grote internet. Of in boeken, tijdschriften. Of via het brein van anderen (vragen stellen). Er zijn zoveel methoden om je kennis te verrijken of gewoon een aardigheidje te weten te komen. - Natuurlijk staan er her en der in de artikelen op Alletijden.nl wel toepasselijke snelkoppelingen, waardoor je naar een verwante of interessante pagina op een andere website surft.

De Routes die op Alletijden.nl beschikbaar zijn staan hierboven (in de navigatiebalk) vermeld. Een klik op 1 ervan opent een menu waaruit een artikel gekozen kan worden.

Per Route is er een overzicht welke artikelen zich binnen die Route bevinden. Om dat overzicht te krijgen klik je in de navigatiebalk op het woord 'ROUTE (1,2,3,4 of 5).'

De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. Sommige artikelen blijven wat langer staan dan andere. Het kan ook zijn dat artikelen na verloop van tijd opnieuw verschijnen.

CONTACT: Mailen naar Alletijden.nl is mogelijk via Route 5 (SPECIAL) - Daar is een Contactformulier waarmee je een mailbericht kunt sturen naar Alletijden.nl. Als je een mail stuurt krijg je zo spoedig mogelijk een reactie.
© Alletijden.nl 2013